O nas

Artmar je nastal v letu 2012 kot mariborska ART prireditev, ki je s prireditvami pričela dodatno oživljati staro mestno jedro. Postal je stičišče ustvarjalcev, umetnikov ter ljubiteljev umetnosti in unikatnih ročno izdelanih izdelkov. Mestu Maribor in širši okolici smo tako ponudili kulturno prireditev s prodajno razstavo in bogatim spremljevalnim programom.
 
Leta 2014 pa je Artmar spremenil obliko in postal zavod, ki deluje kot socialno podjetje in sicer: Artmar, izobraževanje in razvoj, Maribor, so.p.. Do takrat je Artmar postal že prepoznavna oblika pojavljanja in pot se je nadaljevala z odprtjem destinacijske trgovine, ustanovil smo novo poslovno enoto in sicer ARTmijeMAR. Trgovina je hkrati zaposlovala brezposelne ljudi, hkrati pa je dajala možnost prodaje umetnikom iz cele Slovenije, kar je pomenilo, da niso imeli dodatnih stroškov najema prostorov, zaposlitve, računovodstva itd., hkrati pa je bila tudi destinacijska trgovina, kar pomeni, da se je povezala z ZZT MB in tako tudi promovirala samo mesto. Bili smo prva trgovina v Mariboru, ki je  delovala na takšen način.
 
Pot se je nadaljevala z odprtjem nove poslovne enote in sicer z Artlesom, ki je prav tako zaposloval deficitarne poklice in sicer mizarje in lesarje, ki so delali pod okriljem znanih mentorjev. Ta poslovna enota je bila namenjena predvsem predelavi rabljenega in zavrženega lesa v uporabne izdelke, kot tudi reciklaži materiala, restavriranju, obdelovanju lesa in načrtovanju in izdelavi različnega pohištva in drugih izdelkov iz lesa.
 
Z organiziranjem dogodkov smo se kmalu razširili tudi izven mestnega jedra in tudi v druge občine. Našo dejavnost smo razširili na delavnice, izobraževanja, hkrati pa smo se pričeli prijavljati tudi na različne razpise in pozive.
 
Še danes sledimo enakemu cilju, ki pa je krepiti družbeno solidarnost, spodbujati sodelovanje ljudi in prostovoljno delo, krepiti inovativne sposobnosti družbe za lažje reševanje različnih problemov, zagotavljati dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvijati nove možnosti zaposlovanja, zagotavljati dodatna delovna mesta, ustvarjati možnosti za socialno integracijo oziroma poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.
 
Zavod še vedno zagotavlja pogoje za kreativni razvoj šibkejših družbenih skupin, spodbuja neformalno izobraževanje oziroma vseživljenjsko učenje. Zavod spodbuja prostovoljno delo in sodelovanje med različnimi skupinami ljudi. Zavod si prizadeva za boljšo okoljsko osveščenost, promovira ekološko pridelavo hrane, spodbuja kreativnost ljudi in trajnostni razvoj.