MKT Design

Marija Kralj Trpin
Unikatni izdelki

VOŠČILNICE so vse ročno izdelane na ekološkem papirju. Tematsko so razdeljene v 3 sklope, in sicer:
- slovenski narodni motivi,
- mandale
- motivi s prem cvetjem.

DEŽNIKI: uporabljeni so narodni motivi, abstraktni in cvetlični motivi ter ornamenti.

TEKSTILNI IZDELKI: uporabljeni so cvetlični motivi, abstraktni in etnološki motivi.